Principis educatius

LLENGUA D´APRENENTATGE

L’escola bressol Municipal utilitza el català com a llengua habitual, tant a l’hora de l’aprenentatge i el contacte amb els nens/es com a l’hora de relacionar-se amb els pares i altres serveis.

El nostre objectiu és que al finalitzar el cicle, els nens/es s’hagin anat familiaritzant amb la llengua pròpia de Catalunya, el CATALÀ.

 CONFESSIONALITAT I PLURALISME IDEOLÒGIC

Posem de manifest el nostre respecte a totes les confessions, concepcions filosòfiques i ideologies polítiques. Per això, l’escola bressol Municipal no seguirà cap ideari religiós, respectant els valors democràtics, els drets constitucionals i els drets humans. Tot això amb un clima de solidaritat, respecte i tolerància

COEDUCACIÓ

L’escola bressol Municipal pretén educar en la igualtat a tots els nens i nenes donant un tractament d’igualtat, sense fer cap distinció de sexe. A la vegada procurarem que no es produeixin desequilibris importants respecte al nombre de nens i nenes en la distribució dels grups, sempre que sigui possible.

No hi haurà distincions de sexe en el material, no disposarem de material lúdic per a nenes o material només per a nens. Es trobaran amb un ambient integrador.

TOLERÀNCIA

El nostre centre defensa uns ideals de tolerància i igualtat amb infants i famílies d’altres ètnies, cultures, religions i d’aquesta manera també amb nens amb alguna malaltia, discapacitat o problemàtica.

EVOLUCIÓ INFANTIL

El centre respecta l’evolució de cada nen i el seu desenvolupament ja sigui dintre de la normalitat o no, però sempre estimulant-lo, donant-li la possibilitat de que avanci més i millor. L’educador/a sempre ha de respectar l’ambient de llibertat que garanteix  la nostra escola per als nens, sempre observant i vigilant però deixant que evolucioni amb llibertat.

CULTURA

La cultura que es transmetrà al nostre centre serà la catalana, complint, per tant, totes les festivitats o tradicions que d’ella se’n derivin. Això si, respectant sempre a les famílies i infants d’altres cultures.

L’ENTORN NATURAL

La nostra escola té el privilegi d’estar en una població petita. Per això volem recalcar, que ens sentim molt identificats amb el nostre entorn natural i amb totes les possibilitats que aquest ens ofereix.

La nostra escola treballarà perquè els infants descobreixin, coneguin i estimin el seu entorn. Volem omplir de riquesa natural la vida quotidiana dels nens i nenes.

"L'essencial és que l'infant descobreixi les coses per ell mateix. Tot el que obtingui a través de la seva pròpia experiència li proporcionarà un saber molt diferent d'aquell que aconsegueix quan se li donen les respostes "