L’escola bressol

L’Escola Bressol Municipal “ EL XIC MARTINENC ” es defineix com un centre educatiu que avarca el 1er cicle d’educació infantil que va dels zero als tres anys, on, a més de l’atenció física, d’higiene, dietètica, salut etc… s’afegeix el vessant d’educació Global, Equilibri emocional, Riquesa afectiva i Creixement mental, Progrés evolutiu i Benestar personal, centrat en els nens/es que són els veritables protagonistes de la vida a l’escola bressol.

L’Escola bressol té com a objectiu complementar la família – fet que no s’ha de confondre amb substituir-la -, per tan establirem els lligams necessaris entre la família i l’escola per tal de donar seguretat a l’infant i procurar un desenvolupament harmònic i coherent.

Tenim com a objectiu principal: “ Proporcionar als infants aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal i la formació d’una imatge positiva d’ells mateixos; La possibilitat de relacionar-se amb altres, tant infants com persones adultes per mitjà dels diferents llenguatges d’expressió i comunicació; L’observació i descoberta del seu entorn més proper i l’adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.”

"L'essencial és que l'infant descobreixi les coses per ell mateix. Tot el que obtingui a través de la seva pròpia experiència li proporcionarà un saber molt diferent d'aquell que aconsegueix quan se li donen les respostes "