Valors

La nostra escola al llarg dels anys ha anat incorporant els coneixements que ens ha aportat la ciència, la pedagogia, la psicologia etc… a la vegada que, també, el saber fer de noves realitats d’avantguarda que anàvem coneixent de la mà de Loris Malaguzzi, Elionor Goldschmied i Emmi Pikler.

Els nostres valors estan basats especialment en la pedagogia Loczy. La nostra actuació durant la vida diària a l’escola bressol es basa en aquests principis:

EL VALOR DE L’ACTIVITAT AUTÒNOMA 

El valor de l’activitat autònoma, basada en la iniciativa de l’infant que sorgeix del seu propi interès, que li proporciona satisfacció i que s’autoreforça pel resultat que obté. I en conseqüència el valor d’un entorn ric i estimulant que desperta aquest interès.

L’ESTABILITAT, LA REGULARITAT, COM A FONT DE SEGURETAT

El valor de les relacions personals estables, de la constància en les actituds educatives, i de la personalització de la relació entre adult i infant que proporcionen la seguretat necessària al petit per al seu progrés global.

Importància de l’afecte. Les persones referents que coneixen al nen, li tenen confiança etc…

Regularitat amb la manera de fer i com s’ha de treballar amb els infants. Això dóna seguretat.

L’educadora ha de confiar amb les capacitats de l’infant i el nen ha de poder confiar amb l’educadora.

QUALITAT EN LES ATENCIONS QUOTIDIANES INDIVIDUALS

La pedagogia de la vida quotidiana, el valor de les petites coses, grans coses per als infants.

Com mirem el nen? Com li parlem? Com l’agafem? Etc…

És molt important el gest, la mirada i el llenguatge oral de l’educadora.

La suavitat dels gestos, és molt important la manera d’agafar el nen. El benestar de l’infant depèn de com l’agafi l’adult.

La comunicació verbal a l’infant de les accions que li farem i l’anticipació d’aquestes, també. La verbalització de les emocions etc…

La mirada, mirar un nen també és comunicar. Cal mirar-li als ulls. Buscar-lo i que ell també ens miri. Al mirar al nen individualment, el fa constatar que forma part del grup. I se sent important.

EL RESPECTE A L’INFANT COM A PERSONA

Com a ésser únic que estableix relacions i que influeix en els esdeveniments del seu entorn. I, en conseqüència, el valor d’una atenció el més individualitzada possible.

"L'essencial és que l'infant descobreixi les coses per ell mateix. Tot el que obtingui a través de la seva pròpia experiència li proporcionarà un saber molt diferent d'aquell que aconsegueix quan se li donen les respostes "