AMBIENTS D’APRENENTATGE: UNA NOVA PROPOSTA EDUCATIVA

AMBIENTS D’APRENENTATGE: UNA NOVA PROPOSTA EDUCATIVA

L’E. B “EL XIC MARTINENC” ha fet un canvi en el seu model pedagògic que afecta tota l’estructura de la vida quotidiana a l’escola.
Aquest canvi es fonamenta en un model pioner basat en els ambients d’aprenentatge tan a l’interior com a l’exterior, on els infants es poden moure de manera lliure i activa. I que té com a eix principal l’acceptació i el respecte per la persona i com a funció principal entendre i ajudar a l’Infant a desenvolupar- se en totes les seves dimensions.

Aquesta innovadora metodologia a la comarca, basada en la manipulació i l’experimentació respectant en tots els casos l’evolució individual de cada infant, parteix de diferents teories pedagògiques com són: L. Malaguzzi, el mètode Waldorf, el material sensorial de M. Montessori, el concepte d’infant competent de Pikler, la pràctica psicomotriu d’Aucouturier …
Actualment, ens trobem davant una nova perspectiva educativa, la qual ve acompanyada de nous reptes, objectius i finalitats. Per això és necessari un model educatiu on l’aprenentatge es vegi des d’una perspectiva completament diferent a la que ha contemplat i contempla l’escola tradicional.

A la nostra escola, les estances, els espais interiors i els exteriors … esdevenen un element educatiu. Estan organitzats com a espais temàtics i preparats amb una clara intencionalitat educativa, amb l’objectiu que els nens i nenes puguin desenvolupar les seves capacitats afectives, cognitives i de relació, partint de la concepció d’un infant competent, curiós i desitjós de ésser el protagonista actiu del seu procés d’aprenentatge.

“ LES ESTANCES I ESPAIS COMUNS DE L’ESCOLA BRESSOL ES DISSENYEN I ORGANITZEN MITJANÇANT DIFERENTS AMBIENTS D’APRENENTATGE QUE BUSQUEN FOMENTAR L’AUTONOMIA DELS INFANTS, SENT SUBJECTES ACTIUS I PARTICIPANTS EN EL SEU PROPI PROCÉS”.

AMBIENTS D’APRENENTATGE INTERIORS

. Ambient de Joc Simbòlic: El joc simbòlic permet interpretar el món que envolta als nens i nenes i fer-lo més comprensible per a ells. Interpretar i experimentar diferents rols ajuda a consolidar diferents aprenentatges socials.

. Ambient d’Art, Experimentació i llum: En aquest ambient potenciem l’expressió artística afavorint la creativitat i l’experimentació i exploració lliure de materials.

. Ambient Lingüístic i Matemàtic:

Lingüístic: En aquest ambient potenciem la comunicació i expressió oral a través dels contes, la representació …

Matemàtic: En aquest ambient treballem conceptes científic/ matemàtics mitjançant la interacció amb diferents materials, la creació d’hipòtesis, etc…

. Ambient de música i moviment: La finalitat d’aquest ambient és potenciar el gust per la música i el moviment a partir del gran ventall de material que tindran al seu abast.

AMBIENTS D’APRENENTATGE EXTERIORS
. Ambient exterior, Jardí i Terrassa: Els espais exteriors han de mantenir una continuïtat amb els de l’interior, ja que formen part de la vida dins l’escola i ofereixen un espai únic per viure l’entorn natural.

LA FINALITAT DELS AMBIENTS D’APRENENTATGE

. Promoure l’activitat i l’autonomia dels infants sobre els seus processos d’aprenentatge

. Permetre als nens i nenes prendre decisions i provar estratègies diferents

. Permet que els nens i nenes puguin resoldre problemes per si mateixos o amb suport dels seus companys

. Generar espais d’interacció entre els infants en els quals l’aprenentatge es construeix conjuntament.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *