El joc heurístic

El joc heurístic amb objectes és una activitat educativa per a infants d’1 a 2 anys que es realitza a partir d’un material de joc no convencional que els estimula a l’exploració i a l’experimentació. Considerada com una continuació de la “Panera dels tresors”,  és una manera organitzada d’aprendre coneixements matemàtics com: omplir, buidar, construir, classificar (etc.) a partir de material poc convencional.

Aquest tipus de material poc convencional és ric i variat en formes i matèries. I a més, el fet que aquest material no tingui una utilitat preconcebuda el converteix en una font inexhaurible de possibilitats per a l’infant.

Els infants d’aquesta edat és, en l’exploració com en van descobrint totes les possibilitats.

El joc està pensat per donar resposta als diferents interessos, tant individuals com col·lectius dels infants d’aquesta edat:

  • Exploració, experimentació i concentració.
  • Cognició, raonament i estructuració del pensament.
  • Treball individual i concentració.
  • Motricitat i manipulació.
  • Autonomia i iniciativa en l’acció.
  • Comunicació oral i enriquiment del llenguatge.
  • Permet introduir hàbits socials de respecte envers els altres, envers els objectes, i de cooperació.

El material:
El material per als infants consta de dues classes:

1. Els objectes.

Poden ser recollits a casa, a la natura, recuperats de comerços o indústries, confeccionats expressament per al joc o comprats. És interessant aconseguir la màxima varietat possible quant a grandària, pes, color i textura. Alguns exemples: Petxines, pinyes, esponges, nous, trossos de roba, pompons de llana, trossos de fusta, cadenes, taps de suro, cons de cartró (etc.)

2. Contenidors.

Serveixen perquè els infants puguin contenir diversos objectes al mateix temps. Com més variats de mides i material siguin aquests envasos més rica serà la seva exploració.

El Joc consta de dues parts:

  • La primera, d’experimentació amb el material, on els infants exploren els objectes, els combinen i en descobreixen les possibilitats, sense intervenció de l’adult.
  • La segona, de recollida, on l’adult intervé més directament bo i utilitzant el llenguatge per animar a recollir.

Els infants s’exerciten en la selecció i classificació del material alhora que van refermant mentalment les seves descobertes.