Jocs de falda

Durant els primers anys de vida de l’infant els jocs de falda es consideren molt importants per potenciar la relació afectiva entre l’adult i l’infant (pare/mare/ fill o educadora/infant), a la vegada que suposa un primer pas en la descoberta d’un mateix i del seu entorn.

A l’escola bressol els potenciem moltíssim perquè és una manera de poder tenir un moment individualitzat i de tranquil·litat i calma amb l’infant i així potenciar el lligam entre la mestra i l’infant.

El Joc de falda és com un joc, en un principi iniciat per la mestra i més tard fins i tot pels propis nens i nenes.

Són cançons i cantarelles que li cantem a l’infant tot fent-li carícies, moixaines, gronxant-los, mirant-los … captant a través d’aquesta mirada la seva atenció.

Tot això afavoreix a crear un clima afectiu que li provoca confiança i seguretat.

Aquests jocs, també comporten tota una educació del moviment i de la postura: moviments i postures proposades que li permetran desplaçar-se i conèixer l’espai que l’envolta; i també, una educació de la motricitat manual: moviment amb les mans i amb els dits.